Private Loan Market

Spółka celowa – deweloper a metody finansowania działalności

spolka celowa deweloper

Jedną z występujących form działalności gospodarczej jest spółka celowa. Deweloperzy wykorzystują tę formę prawną, by realizować inwestycje infrastrukturalne. Przekonaj się, na jakie metody pozyskiwania środków można liczyć.

Special Purpose Vehicle, w skrócie SPV – to inne określenie spółki celowej. Deweloperzy ale także przedstawiciele innych branż gospodarki zakładają tego rodzaju spółki, aby skuteczniej realizować określone inwestycje. Co do zasady bowiem przeznaczeniem spółki celowej jest prowadzenie jakiegoś konkretnego projektu lub realizacja pewnego jasno zdefiniowanego przez wspólników zadania. Dlatego też ten typ spółki bywa również określany mianem spółki projektowej, zadaniowej czy obiektowej.

Termin „spółka celowa” pojawił się w latach dziewięćdziesiątych wraz z nadejściem ery transformacji ustrojowej w Polsce. Dziś jest to wedle podstawowej definicji niezależny podmiot prawa handlowego stworzony po to, by realizować pewien cel. Często zdarza się, że spółki celowe są powoływane przez większe przedsiębiorstwa, tak zwane spółki matki. Zadaniem ich spółek-córek jest prowadzenie projektów i inwestycji i koncentrowanie się jedynie na ich założeniach. Dzięki przyjęciu takiego modelu spółka matka może ograniczyć ryzyka związane z wchodzeniem w inwestycje.

Spółka celowa – deweloperzy i inni przedsiębiorcy a pozyskiwanie środków

Można wskazać kilka podstawowych źródeł finansowania spółek celowych. Możemy w tym względzie mówić o zakupie towarów przez nabywcę, finansowaniu nieruchomości komercyjnych czy nieruchomości o podwyższonym ryzyku, a także finansowaniu transakcji budowy obiektu.

Innym szeroko wykorzystywanym modelem jest Project Finance sensu stricto. W tej formule wysoki jest udział kapitału obcego (często o wysokości od siedemdziesięciu do dziewięćdziesięciu procent). Owym kapitałem obcym może być na przykład komercyjny kredyt bankowy, jednak to nie jedyna możliwość.

Przeczytaj też:  Kredyt pod zastaw mieszkania – bez zdolności kredytowej

Spółka celowa – deweloper i finansowanie inwestycji deweloperskich

Wśród możliwości działań inwestycyjnych wykorzystywanych przez deweloperów można wymienić także finansowanie projektów ze środków własnych. To rozwiązanie ma oczywiste zalety, ale ma także wady. Wśród zalet można wskazać bezpieczeństwo projektu i pełną kontrolę. Jednak na tego typu finansowanie można sobie pozwolić tylko w sytuacji posiadania odpowiednich nadwyżek finansowych. Mogą one wynikać z oszczędności podatkowych, zamrożonego kapitału czy sprzedaży majątku spółki.

Co jednak w sytuacji gdy inwestor takowych nadwyżek nie posiada? Pozostają inne metody takie jak choćby kredyty deweloperskie. Można je zaciągnąć w banku, aby wesprzeć inwestycję, pod warunkiem, że działalność dewelopera jest wpisana do KRS lub CEIDG i odpowiednio klasyfikowana. Należy jednak zaznaczyć, że niejednokrotnie pozyskanie kredytu bankowego nie jest rzeczą prostą. Należy się liczyć z długim i skomplikowanym procesem wnioskowania oraz sprawdzaniem przez bank wielu różnorodnych informacji. Zalicza się do nich m.in. historia kredytowa pożyczkobiorcy czy dane z KRD.

Spółka celowa – deweloper i alternatywne metody pozyskiwania kapitału

Czy istnieje tym samym inna drogą, którą można wykorzystać, by zyskać stosowne finansowanie inwestycji? Owszem, może nią być na przykład skorzystanie z oferty prywatnej instytucji finansowej. Instytucje takie oferują pożyczki na nieco innych zasadach niż banki. Często ich produkty są bardziej korzystne, a przede wszystkim instytucje prywatne przejawiają daleko większą elastyczność wobec klientów.

Przykładem takiej właśnie prywatnej instytucji finansowej jest Private Loan Market. PLM kieruje swoją ofertę do przedsiębiorców z wielu sektorów. Zaliczają się do nich przedstawiciele branży transportowej, hotelarskiej, sektora nowych technologii, a przede wszystkim deweloperzy. To właśnie oni stanowią aż 90 procent klientów tej instytucji finansowej.

Private Loan Market – skuteczne finansowanie dla deweloperów

Wśród klientów PLM można odnaleźć zarówno małych jak i średnich deweloperów. W dużej mierze są to firmy, które już dysponują pewnymi nieruchomościami, lecz poszukują środków, które pomogą im w dynamicznym rozwijaniu działalności i rozwijaniu kolejnych ambitnych projektów.

Przeczytaj też:  Pożyczka prywatna – korzyści. Sprawdzone pożyczki prywatne to szansa na rozwój firmy!

Wiąże się to z faktem, że podstawą zabezpieczenia pożyczek oferowanych przez Private Loan Market są właśnie nieruchomości. Jeżeli jesteś deweloperem i dysponujesz odpowiednią nieruchomością, oferta tej instytucji może być właśnie dla ciebie. Co to znaczy odpowiednią? W grę wchodzą zarówno nieruchomości prywatne jak i komercyjne. Tym samym mowa tu o domach, działkach i mieszkaniach ale też lokalach usługowych czy magazynach.

Minimalna wartość pożyczki i elastyczny proces jej przyznawania

Minimalna wysokość pożyczek udzielanych przez Private Loan Market to 500 tys. zł. Przy czym wsparcie udzielane jest do poziomu 50 proc. wartości zabezpieczenia. Jak wynika z powyższego, aby wnioskować o pożyczkę w PLM, należy posiadać nieruchomość o wartości wynoszącej przynajmniej milion złotych.

Sam proces przyznawania środków jest bardziej elastyczny niż w przypadku kredytów deweloperskich przyznawanych w bankach. Decyzja o udzieleniu pożyczki każdorazowo jest podejmowana indywidualnie w odniesieniu do każdego pożyczkobiorcy i jego interesu. Dotyczy to również takich kwestii jak okres spłaty czy prowizja.

Finansowanie inwestycji deweloperskich w PLM – kluczowe zalety

Kluczowe wyznaczniki pożyczek udzielanych w Private Loan Market to szybkość, wygoda oraz elastyczność. Jednak to nie wszystkie zalety, o których warto wspomnieć. Wśród niezwykle korzystnych cech oferty tej prywatnej instytucji finansowej można wymienić takie aspekty jak:

  • brak limitu zaangażowania środków;
  • wiedzę i doświadczenie prywatnej instytucji finansowej;
  • ofertę bardziej konkurencyjną niż w przypadku innych analogicznych podmiotów (które często udzielają wsparcia do ok. 30 procent wartości zabezpieczenia);
  • elastyczne podejście do oczekiwań klienta;
  • szybkość prowadzenia procesu przyznawania środków (znacznie lepsza niż w przypadku procedur bankowych).

Dlatego jeżeli jako deweloperowi zależy ci na szybkim i skutecznym finansowaniu swoich działań oraz ominięciu długotrwałych procedur, warto abyś rozważył alternatywne metody pozyskiwania kapitału. Mogą okazać się niezwykle istotną pomocą dla twojej spółki.

Przeczytaj też:  Kredyt hipoteczny pod zastaw innego mieszkania – warunki przyznawania i istotne informacje

Szybkość i profesjonalizm

Cenimy Twój czas – wypłata w mniej niż 48h

  • Wniosek
  • Oferta do 24h
  • Decyzja
  • Umowa
  • Wyplata do 24h