Private Loan Market

Spółka celowa – finansowanie i jego różne formy

spolka celowa finansowanie

Często występującą formą prawną wśród spółek jest spółka celowa. Finansowanie jej to kluczowa kwestia dla zarządzających. Jak je pozyskać? Poznaj możliwości.

Spółka celowa to innymi słowy SPV czyli „Special Purpose Vehicle”. Ta forma podmiotu gospodarczego zaczęła funkcjonować nad Wisłą w latach dziewięćdziesiątych wraz z nadejściem transformacji ustrojowej. Inaczej określić ją można jako spółkę projektową, zadaniową czy spółkę specjalnego przeznaczenia.

Spółka celowa, jak sama nazwa wskazuje, z zasady jest powoływana do życia przez wspólników w celu realizacji konkretnego jasno określonego celu. Jej powołanie może mieć związek z kwestiami podatkowymi czy po prostu chęcią prostszego prowadzenia procesu pozyskiwania kapitału. Przykładowo jeżeli sponsorem projektu jest deweloper, może powołać określoną spółkę celową, aby realizować konkretną inwestycję infrastrukturalną. Może się zdarzyć, że spółka celowa jest powoływana przez spółkę matkę, aby zrealizować dany projekt. W takim układzie całe funkcjonowanie spółki-córki jest zależne od spółki nadrzędnej wobec niej.

Spółka celowa – niezależny podmiot prawa handlowego

Przedstawiona tu forma spółki to w istocie niezależny podmiot prawa handlowego. Podmiot, który został powołany po to, by realizować określony projekt. Niezależnie od tego czy mówimy o Project Finance czy też o innej formule. Czasem zdarza się, że spółka celowa jest określana jako byt odrębny niż spółka specjalnego przeznaczenia. Ta druga bywa określana jako spółka wyłącznie prywatna. Tymczasem typowa spółka zadaniowa jest ujmowana jako zawiązana przez podmiot publiczny i partnera prywatnego. Jednak zazwyczaj pojęcie tu omawiane wykorzystywane jest do opisywania każdej działalności celowej.

Przeczytaj też:  Pożyczki pod zastaw działki rolnej. Sprawdź, gdzie możesz je uzyskać!

Oczywiście aby skutecznie realizować postawiony wymagany cel, spółka musi posiadać własny majątek. Ponosi odpowiedzialność za realizację projektu. Tym samym istotne jest skuteczne finansowanie spółki celowej. Istnieje kilka sposobów, dzięki którym można ten proces prowadzić.

Spółka celowa – finansowanie

Finansowanie spółki celowej to nic innego jak wyposażanie jej w stosowne środki, dzięki którym może realizować wskazany projekt. Jak to uczynić? W jednym ze scenariuszów spółka-matka, która założyła spółkę celową, może przekazać do niej część aktywów. Finansowanie spółki ze środków własnych to metoda prosta i bezpieczna. Pozwala z łatwością panować nad działalnością podległego podmiotu i projektowaną inwestycją. Pozyskiwanie środków może się odbywać przy wykorzystaniu nadwyżek finansowych, czy sprzedaży majątku. Jednak, co oczywiste, nie zawsze dana firma posiada odpowiednie nadwyżki finansowe, aby opłacać projekty ze środków własnych.

Inna metoda finansowania to zaciąganie kredytów w banku. Korzystając z finansowania zewnętrznego, można szybko pozyskać odpowiednie środki na rozwijanie inwestycji. Jednak należy pamiętać, że wnioskowanie o kredyt bankowy wiąże się z zasady z bardzo skomplikowanymi procedurami. Banki szczegółowo sprawdzają historię kredytową wnioskodawcy, dane w Biurze Informacji Kredytowej czy w Krajowym Rejestrze Długów. Ilość formalności jest przy tym niemała. To sprawia, że niejednokrotnie inwestorzy sięgają po alternatywne metody finansowania swoich projektów.

Spółka celowa – finansowanie poprzez pożyczki od prywatnych instytucji finansowych

Takie właśnie alternatywne metody finansowania to między innymi pożyczki, jakie można uzyskać w prywatnych instytucjach finansowych. Instytucje te z zasady są bardziej elastyczne w podejściu do klientów niż banki. O wiele łatwiej uzyskać w nich finansowanie, często oferowane jest też na bardziej korzystnych zasadach.

Przykładem takiej właśnie instytucji finansowej, która swoje usługi kieruje do przedsiębiorców, jest Private Loan Market. PLM to firma, która oferuje pożyczki firmom z wielu branż. Zaliczają się do nich branża transportowa, sektor nowych technologii czy branża hotelarska. Ogromny procent klientów instytucji stanowią firmy z branży deweloperzy, w tym średni i mali deweloperzy mający ambitne inicjatywy rozwojowe.

Przeczytaj też:  Pożyczka prywatna – korzyści. Sprawdzone pożyczki prywatne to szansa na rozwój firmy!

Spółka celowa – finansowanie poprzez pożyczki z zabezpieczeniem

Private Loan Market przejawia bardzo elastyczne podejście do swoich klientów. Każdorazowo decyzja o przyznaniu finansowania podejmowana jest indywidualnie. Pożyczkodawca bierze pod uwagę konkretną sytuację danego podmiotu wnioskującego o finansowanie. Dotyczy to nie tylko samej decyzji o przyznaniu pożyczki, ale też takich kwestii jak okres spłaty, prowizja czy oprocentowanie.

W przypadku pożyczek przyznawanych przez Private Loan Market proces decyzyjny wygląda inaczej niż w instytucjach bankowych. Nie jest tak skomplikowany i pełen formalności. Nie jest szczegółowo weryfikowana historia kredytowa klienta. Kluczowe jest wskazanie źródła spłaty pożyczki, a także przedstawienie informacji o odpowiednim zabezpieczeniu.

Spółka celowa – finansowanie dzięki nieruchomościom

Owym zabezpieczeniem pożyczek w Private Loan Market są nieruchomości, które znajdują się w posiadaniu pożyczkobiorcy. Mogą to być nieruchomości prywatne takie jak domy, mieszkania i działki lub nieruchomości o charakterze usługowym (magazyny, lokale itp.). Kluczowe jest to, by klient przedstawił dokumenty potwierdzające, że jest właścicielem nieruchomości mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia.

Co ważne, minimalna wartość pożyczki udzielanej przez PLM to 500 tys. zł. Przy tym finansowanie udzielane jest do 50 proc. wartości zabezpieczenia. Co za tym idzie, by ubiegać się o pożyczkę w Private Loan Market, przedsiębiorstwo musi dysponować nieruchomością o wartości przekraczającej milion złotych.

Spółka celowa – finansowanie alternatywne pełne zalet

Pożyczki udzielane przez PLM to szereg zalet z punktu widzenia pożyczkobiorców. Do najważniejszych możemy zaliczyć takie kwestie jak:

  • szybkość udzielania finansowania projektom inwestycyjnym;
  • elastyczność wobec oczekiwań klienta;
  • brak limitu zaangażowania środków;
  • wiedza i doświadczenie prywatnej instytucji finansowej;
  • forma finansowania bardziej atrakcyjna niż w przypadku konkurencyjnych ofert (inne firmy z zasady oferują finansowanie do wysokości ok. 30 proc. wartości zabezpieczenia).

Tym samym jeżeli szukasz skutecznego i efektywnego modelu finansowania swojej działalności, warto rozważyć ofertę prywatnej instytucji finansowej. Szybkość, wygoda i elastyczność to kluczowe zalety finansowania tego typu. 

Przeczytaj też:  Kredyty pod zastaw nieruchomości – finansowanie na wyciągnięcie ręki

Szybkość i profesjonalizm

Cenimy Twój czas – wypłata w mniej niż 48h

  • Wniosek
  • Oferta do 24h
  • Decyzja
  • Umowa
  • Wyplata do 24h